De meest belangrijkste Golftermen

Veel gebruikte golftermen

De golfsport kent net zoals vele andere sporten zijn eigen terminologie en taalgebruik.

Als je er voor gekozen hebt om te gaan golfen is het maar beter dat je de golftermen kent en weet wat ze betekenen, want een beetje golfer kent de meest belangrijke golftermen wel. Veel golftermen in de golfsport zijn in het Engels en laten zich moeilijk vertalen. Golfterminologie is in de golfwereld volledig ingeburgerd

Adresseren

Golfterminologie voor je stand in nemen voor de bal geslagen word.

Afslagplaats

De afslagplaats ook wel de Tee genaamd. Begin van elke hole, de plek waar men afslaat.

Airshot

Een airshot is een misslag met de bedoeling om de bal te raken. Een misslag telt als 1 slag.

Albatros

3 slagen onder par

Amateurgolfer

Een golfer heeft een amateurstatus als die voor zijn plezier golft en niet professioneel

Approach

Een slag naar de green, een goede aproach land op de Green

Baan

Het terrein waarop gespeeld mag worden.

Baanrecord

Beste score van de golfbaan in kwestie

Back Nine

Op een 18-holes baan de laatste holes 10 t/m 18. De tegenovergestelde holes 1 t/m 9 heten de Front Nine.

Back-spin

Effect dat aan de golfbal is gegeven waardoor de bal bij het neerkomen op de green snel stopt of terug in de richting rolt.

Bal

Golfbal die volstaat volgens de regels van de Royal & Ancient

Bal in spel

Na de afgeslag is de "bal in spel', net zo lang tot de hole is uitgespeeld. Dezelfde bal blijft 'in spel' tenzij de golfregels het toegestaan is de bal te vervangen.

Bestbal

Spelvorm waar de beste golfbal van een groep golfspelers gekozen word en telt.

Birdie

1 slag onder de par van de Hole.

Bogey

Een slag boven de par van de Hole.

Buiten de baan

Spelsituatie waar de golfbal buiten de grenzen van de baan terecht is gekomen. Oftewel Out of Bounds

Bunker

Een bunker is een met zand gevulde hindernis op de golfbaan.

Caddie

Soort coach die tijdens een wedstrijd de equipment van een speler draagt en verzorgd, en de speler op andere manieren assisteert volgens de golfregels

Caddie Master

De leidinggevende van de caddies, vaak de persoon achter de balie in het clubhuis die de spelers ontvangt en starttijden kan boeken

Chip

Een shot over een korte afstand waarbij de stuiter en de rol van de bal meer afstand maakt dan baan door de lucht

Chipping green

Oefengreen waar golfers hun chiptechnieken oefenen

Commissie

Verantwoordelijk voor de leiding van bestuur van de wedstrijd en of golfbaan

Course rating

Moeilijkheidsgraad van de baan

Divot

Plag die men uit de grond slaat en men word geacht deze daarna weer terug te leggen

Double Bogey

Twee slagen boven de par van de Hole

Draw

De bal doelbewust met een effect van rechts naar links wordt geslagen, om bijvoorbeeld een obstakel te ontwijken. Het tegenovergestelde is een Fade

Driebal

Een flight van 3 spelers in een groep

Drive

De eerste afslag vanaf de Tee op een hole

Driver

De grootste club in shaftlengte en qua clubhoofd. Met deze club kan het maximaal haalbare afstand overbrugd worden

Drivingrange

De drivingrange is het oefen terrein voor de golfspeler

Droppen

De bal opnieuw in spel brengen door vanaf schouderhoogte te laten vallen. Dit mag volgens de golfregels en kost soms 1 strafslag.

Eagle

Score op een Hole van 2 slagen onder par

De Eer

Het recht om als eerste af te mogen slaan indien men de voorgaande hole heeft gewonnen

Etiquette

Regels met betrekking op het gedrag van een golfer in de golfbaan. Men kan gediskwalificeerd worden voor bepaalde overtredingen

Europese PGA Tour

Europees toernooi voor professionele golfspelers

Fairway

Kort gemaaide gras die als pad dienst doet van de Tee naar de green

Fade

Een bal die doelbewust met effect van links naar rechts geslagen wordt

Flight

Een groep van twee tot vier spelers die tezamen een ronde golf spelen

Flop shot

Slag waarbij de golfbal hoog wordt gespeeld, bijvoorbeeld over een obstakel. Goede golfers krijgen hierbij backspin op de bal

Fore

Verplichte waarschuwing die geroepen word als de bal foutief gespeeld word en daarmee een gevaar voor andere golfers of toeschouwer is

Forecaddie

Bij wedstrijden word vaak een extra caddie ingezet die vooruit op de baan loopt om te kijken waar de golfbal landt

Foursome

Wedstrijdvorm waar twee golfers spelen tegen twee andere golfers, elke team met 1 golfbal die om de beurt geslagen wordt

Front Nine

Op een achtien hole baan hole 1 t/m 9, de laatste 9 holes heten: Back Nine

Gapwedge

Club met veel loft, de golfclub tussen een Sandwedge en een Lob wedge, de club om de golfbal over korte afstand hoog door de lucht te slaan

Golfclubs

Golfstokken zijn het gereedschap van een Golfer. Men mag maximaal 14 clubs gebruiken per ronde

Gimme

De term die gebruikt wordt in matchplay voor een golfbal die zo dicht bij de hole ligt dat deze gegeven word

Green

Kort gemaaid gras aan het einde de Hole

Greenfee

De kosten die een golfer aan de commisie van een golfbaan betaalt om een ronde golf te mogen spelen

Greenkeeper

Specialist die de golfbaan verzorgt en onderhoudt

GUR

Ground Under Repair - Een plek ergens op de golfbaan die is gemarkeerd door blauwe palen als in reparatie zijnde

Handicart

Een meestal electrisch aangedreven karretje voor golfers die slecht ter been zijn

Handicap

Indicatie van het spelniveau van een golfer

Hindernis

Waterpartijen en Bunkers op een golfbaan

Hole

De hole is de cup in de Green waar de bal moet worden uitgespeeld

Hole in one

De golfbal vanaf de Tee in 1 slag in de Hole slaan

Hole uitgespeeld

Als de golfspeler met zijn putter de bal in de hole heeft ge-putt

Hook

Als de baan van de bal afwijkt naar links

Houten

Golfclubs voor de lange slagen, ook wel fairway woods genaamd

IJzers

Clubs met nummers van 1 tot en met 9 gemaakt van een metaalsoort met verschillende lofts waarbij de 1 laag vliegt en ver door rolt, en 9 hoog zal vliegen en kort door rolt

Green in regulation

In kort GIR is een term die gebruikt wordt als een golfspeler de bal op een par 3 in een slag op de green slaat, in 2 slagen op een par vier Hole en in drie slagen op een par vijf

Invitational

Een wedstrijd waar de golfer alleen op uitnodiging mag meespelen

Lateraal water

Water hindernis gemarkeerd met rode paaltjes die met de speel richting van de Hole meegaat

Lie

De positie van de golfbal

Links

Een golfbaan gelegen nabij de zee, waar de wind van grote invloed is

Lobwedge

Club met meeste loft, om de bal hoog en kort te slaan

Loft

Het aantal graden van de hoek van het clubblad

Marker

De marker is de medespeler of tegenspeler die de score van de andere speler noteert

Marker

Klein en plat voorwerp om de positie van de golfbal op de green te markeren als die opgenomen mag worden. De marker wordt vlak achter de bal geplaatst in de lijn van de hole

Matchplay

Wedstrijdvorm waar 2 golfers of twee teams tegen elkaar. Wie de minste slagen heeft is winnaar van die hole

Metal woods

Golfclubs voor lange afstanden waarvan de kop is gemaakt van metaal

Mulligan

Misslag vanaf de Tee die een speler zonder strafslag overnieuw mag slaan

Nearest point of relief

De plek waar de golfer, als hij hinder heeft van een outside agency, zijn bal zonder straf mag droppen

Neary

De bal die het dichtste bij de vlag terecht is gekomen. Op sommige toernooien of wedstrijden wordt een speciale prijs uitgeloofd voor het halen van een Neary

Oefenswing

De oefenslag die een speler mag maken voordat men de stand inneemt om de bal te gaan slaan

Opteeƫn

De bal in de Tee- box op de Tee zetten

Outside agency

Levend wezen of voorwerp dat geen natuurlijk onderdeel van de golfbaan is

Out of Bounds

Buiten de grenzen van de golfbaan, dit gebied word gemarkeerd met witte paaltjes. Als men de bal Out of Bounds slaat dient men een nieuwe bal van diezelfde plek te slaan en twee strafslagen te noteren

Par

Professionall Average Record. Indicatie van hoeveel slagen een proffesionele golfspeler nodig heeft om de hole in kwestie uit te spelen

PGA

Afkorting voor Professional Golfers Assocciation. In Nederland wordt het PGA Holland genaamd.

Pin

De Vlaggenstok op de green die in de Hole staat om van een afstand de hole te lokaliseren

Pitch

Een slag over een korte afstand die 1/3 van de afstand aflegd door de rol en 2/3 door de lucht

Pitchfork

Verplicht gereedschap waar een Pitchmark mee gerepareerd dient te worden

Pitchmark

Een kuiltje die een golfbal achterlaat op de green of de fairway na impact van de bal na een slag. Alle omstandigheden moeten gelijk blijven voor elke speler, daarom moeten deze beschadigingen hersteld worden.

Pro

Golfprofessional, golfspeler die zijn inkomsten vergaart door het geven van golflessen of wedstrijden spelen voor prijzengeld

Provisionele bal

Extra bal die gespeelt word als men niet zeker is dat men zijn golfbal terug zal vinden. Word uitgesproken als Pro-Vie-Sionele- Bal

Punch shot

Een lage stootslag om de bal onder obstakels zoals bijvoorbeeld een boom door te laten vliegen

Putt

Slag op of rond de green richting de hole

Putter

De Golfclub die men gebruikt op de green om de golfbal te putten.

Qualifying

Toernooi, wedstrijd of ronde waarvan de score invloed heeft op het handicap van de golfspeler

Regelboekje

Boekje met golfregels, elke golfer is verplicht deze bij zich te hebben.

Rough

Het hoge gras langs de contouren van de hole, is tevens een lastige hindernis.

Sand Wedge

De club met steile loft en speciale clubhoofd om de golfbal uit een zandbunker te slaan

Starttijd

De tijd dat een golfer moet afslaan om aan zijn ronde golf te beginnen

Slice

De vlucht van de bal die naar rechts afbuigt

Spotter

Door een wedstrijdcommissie benoemd man of vrouw die assisteert bij het aangeven waar de bal terecht is gekomen. Bij toernooien worden spotters ingezet om de zoek tijd te versnellen

Stableford

Wedstrijdvorm waarvan men rekeining houdend met de handicap een extra slag krijgt of inleverd op van vantevoren bepaalde holes

Stroke-index

Moeilijkheids indicatie van een Hole, laag genummerd betekent moeilijk en hoge nummers is makkelijk.

Strokeplay

Elke slag word genotterd op de scorekaart.

Sudden death

Dit afvalsysteen gaat door totdat er nog maar 1 speler overblijft, als er meerdere spelers aan het einde van een golfwedstrijd winnen met een gelijke score. Er kan er maar een winnen

Tap in

Van zeer dichtbij uit-holen van de golfbal

Tee (1)

Afslagplaats en startpunt van een hole

Tee (2)

Kunstof of houten pinnetje in de vorm van de letter “T” waarop een bal geplaatst word voor het afslaan op de afslagplaats van de hole

Tijdelijk water

Water op de golfbaan dat niet doelmatig als waterhindernis is aangelegd, vaak als gevolg van regen

Uitputten

De golfbal in de hole putten